ISTORIJSKI ARHIV KRUŠEVAC MEMORIJA ISTORIJE I KULTURE NAŠEG KRAJA 73 GODINE POSTOJANJA 1948-2021

U depoima Arhiva, čuva se ukupno 835 fondova organa uprave, školstva, crkava i manastira, privrednih i drugih organizacija, kulturnih, socijalnih i drugih ustanova, kao i mnogobrojnih udruženja sa teritorije Rasinskog okruga. Najstariju arhivsku građu u depoima Arhiva čine fondovi:

  • Kožetinska crkva (1834-1972.)
  • Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih vođene u 31-oj crkvi od 1837. do 1946. godine
  • Načelstvo okruga kruševačkog (1839-1921.)

Arhiv ima oko 8.500 dužnih metara arhivske građe koja obuhvata period od 1834. godine do 2021. godine. Danas se govori o približno 4.000 stranaka na godišnjem nivou i preko 8.000 izdatih overenih fotokopija.

Veliki broj korisnika usluga Arhiva vrši i uvide u razne spise i predmete. Upiti o arhivskoj građi, kao i zahtevi, pristižu i preko mail-a i facebook-a.

Posetilo je naš Arhiv:

1226

stranaka 2014. godine

2587

stranaka 2015. godine

2685

stranaka 2016. godine

3453

stranke 2017. godine