Контакт

Историјски архив Крушевац

Мајке Југовића 6.
37000 Крушевац

Тел: 037/420-590
Тел: 037/420-595,
Факс: 037/420-595

arhivkrusevac@yahoo.com
istor_arhiv_ks@ptt.rs

Историјски архив Крушевац – одељење у Јастрепцу

Ул. Балканска 63
37000 Крушевац

Тел: 037/448-260
Тел: 037/448-261
Факс: 037/448-260

Историјски архив Крушевац – одељење у Трстенику

Ул. Кнегиње Милице 9.
37240 Трстеник

Тел: 037/712-316
arhiv-trstenik@mts.rs