Друштвене и привредне прилике у Крушевцу 50-их година 20. века

Упоредо са доношењем Закона о Државним архивима, мењале су се и друштвене и привредне прилике на територији крушевачког среза.  Развој привреде и друштва условио је стварање документације коју је требало на адекватан начин заштитити.

Након Другог светског рата,  са скромним ресурсима и у тешким приликама, започета је обнова и изградња Крушевца. Обнављали су се мостови, железница, енергетски и други производни објекати.  Првим петогодишњим планом развоја народне привреде 1947-1952. године, предвиђене су индустријализација и електрификација земље. У пракси се овај план показао као неодржив, па се прешло  на планирање изградње и развоја новог социјалистичког друштва од две и три године.

Конфисковане и национализоване фабрике након Другог светског рата настављају свој рад у оквиру државног сектора и отпочињу са модернизацијом и проширењем производње.

Неке од важнијих су:

  • ИМК „14 октобар“-некадашња Фабрика вагона и отпресака,
  • ХИ „Мерима“,
  • ХИ „Жупа“,
  • ХГИ„Милоје Закић“ – некадашња барутана „Обилићево“.

Кроз планове развоја привреде, основано је:

  • Предузеће за одржавање путева „Крушевац“, претеча Грађевинског предузећа „Јастребац“,
  • Циглана „Душан Ристић“,
  • Предузеће „Дрвни комбинат“,
  • Предузеће „Веселин Николић“,
  • Млин „Бранко Перишић“ започео је потпуну електрификацију погона,
  • Штампарија „Душан Петронијевић“ подиже радионицу за израду амбалаже,

Прехрамбени комбинат „22. јули“, изграђује погон за израду месних конзерви.

Дом Трговачке омладине (касније Економска школа), 1952. године

Почетак 1950-их година, обележен је и стварањем првих радничких савета као саветодавних органа у предузећима.

Упоредо са развојем привреде, почеле су припреме и планови за обнову културног живота града. У Пионирском парку се одржавала манифестација „Дани пролећа“, дечји маскенбал на улицама града је постао традиционална забава најмлађих, као и отварање првог Луткарског позоришта у старој Гимназији. Обнова старих и отварање нових културно – уметничких друштава, прерастање аматерског друштва глумаца у професионално Народно позориште, почели су да подижу свест грађанства и значајно развијају  друштвени живот града.

Уз акцијашки полет планирају се нова насеља, излетиште на Јастребцу, формирање парка на Багдали.

„Дани пролећа“ у Крушевцу 50-их година 20. века