ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ МЕМОРИЈА ИСТОРИЈЕ И КУЛТУРЕ НАШЕГ КРАЈА 73 ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА 1948-2021

У депоима Архива, чува се укупно 835 фондова органа управе, школства, цркава и манастира, привредних и других организација, културних, социјалних и других установа, као и многобројних удружења са територије Расинског округа. Најстарију архивску грађу у депоима Архива чине фондови:

  • Кожетинска црква (1834-1972.)
  • Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих вођене у 31-ој цркви од 1837. до 1946. године
  • Начелство округа крушевачког (1839-1921.)

Архив има око 8.500 дужних метара архивске грађе која обухвата период од 1834. године до 2021. године. Данас се говори о приближно 4.000 странака на годишњем нивоу и преко 8.000 издатих оверених фотокопија.

Велики број корисника услуга Архива врши и увиде у разне списе и предмете. Упити о архивској грађи, као и захтеви, пристижу и преко mail-a и facebook-a.

Посетило је наш Архив:

1226

странака 2014. године

2587

странака 2015. године

2685

странака 2016. године

3453

странке 2017. године