Више и високошколске установе

400. Виша педагошка школа Ниш, одељење у Крушевцу, Крушевац (1962-1970), 1962-1970.