Средње школе

381. Гимназија, Крушевац (1865- ), 1918-2003.
382. Економска школа, Крушевац ( – ), 1944-1996.
383. Државна реална гимназија, Варварин ( – ), 1944-1948.
384. Гимназија, Александровац ( – ), 1945-1949.
385. Гимназија, Трстеник (1945-1979), 1945-1979.
386. Медицинска школа, Крушевац (1948- ), 1948-1980.
387. Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац (1948- ), 1949-1991.
388. Учитељска школа, Крушевац (1948-1973), 1948-1973.
389. ОТЦ „Вељко Влаховић“, Крушевац (1958-1990), 1958-1990.
390. Техничка школа, Крушевац (1959-1968), 1959-1964.
391. Економска школа Трстеник (1959-1972), 1959-1972.
392. Школски центар, Трстеник (1960-1990), 1960-1990.
393. Економска школа, Александровац ( – ), 1962-1969.
394. Образовни центар „25. Мај“, Брус (1963- ), 1963-2001.
395. Угоститељска школа, Крушевац (1967-1983), 1967-1983.
396. Техничка школа, Крушевац (1987- ), 1987-1996.
397. Машинско-електротехничка школа, Крушевац (1990- ), 1990-1999.
398. Хемијско-технолошка школа, Крушевац (1990- ), 1990-2001.
399. Педагошка академија-припремни степен, Крушевац (1972-1994), 1972-1994.