Основне школе

188. Основна школа Александровац, Александровац (1884- ), 1944-1962.
189. Основна школа Беласица, Беласица ( – ), 1944-1962.
190. Основна школа Бивоље, Бивоље (1897- ), 1919-1950.
191. Основна школа Бован и Станци (1933- ), 1933-1956.
192. Основна школа Богдање (1921- ), 1921-1963.
193. Основна школа Богише и Ковиоце, Богише (1947- ), 1947-1966.
194. Основна школа Божуревац (1934- ), 1934-1963.
195. Основна школа Бојинце, Бојинце ( – ), 1931-1963.
196. Основна школа Бољевац, Бољевац (1944- ), 1948-1961.
197. Основна школа Бошњане, Бошњане (1887- ), 1919-1964.
198. Основна школа Браљина, Браљина, ( – ), 1939-1964.
199. Основна школа Стублица и Брезовица, Брезовица (1894- ), 1920-1964.
200. Основна школа Бресно Поље (1934- ), 1934-1963.
201. Основна школа Брус, Брус (1848- ), 1910-1973.
202. Основна школа Варварин, Варварин (1839- ), 1918-1962.
203. Основна школа Велика Врбница, Велика Врбница (1832- ), 1918-1973.
204. Основна школа Велика Грабовница, Велика Грабовница (1937- ), 1938-1943.
205. Основна школа Велика Дренова, Велика Дренова (1839- ), 1920-1999.
206. Основна школа Велика Крушевица, Велика Крушевица (1940- ), 1940-1973.
207. Основна школа Велико Крушинце, Велико Крушинце ( – ), 1944-1960.
208. Основна школа Велика Ломница, Велика Ломница (1909- ), 1928-1958.
209. Основна школа Велики Купци, Велики Купци (1897- ), 1926-1990.
210. Основна школа Велики Шиљеговац, Велики Шиљеговац (1865- ), 1908-1962.
211. Основна школа Велуће (1866- ), 1935-1963.
212. Основна школа Влајковци, Влајковци ( – ), 1922-1962.
213. Основна школа Вратаре, Вратаре (1939- ), 1939-1962.
214. Основна школа Вучак, Вучак (1936- ), 1936-1964.
215. Основна школа Гаглово, Гаглово (1909- ), 1919-1963.
216. Основна школа Гари, Гари ( – ), 1944-1961.
217. Основна школа Глобаре, Глобаре ( – ), 1938-1962.
218. Основна школа Глободер, Глободер (1895- ), 1936-1965,
219. Основна школа Горња Омашница (1907- ), 1907-1963.
220. Основна школа Горњи Дубич (1938- ), 1938-1963.
221. Основна школа Горњи Крчин, Горњи Крчин (1936- ), 1945-1964.
222. Основна школа Горњи и Доњи Липовац (1946- ), 1950-1960.
223. Основна школа Горњи Рибник (1836- ), 1858-2000.
224. Основна школа Горњи Степош, Горњи Степош (1910- ), 1923-1963.
225. Основна школа Горња Црнишава (1922- ), 1922-1964.
226. Основна школа Грабовац (1852- ), 1923-1964.
227. Основна школа Град Сталаћ, Град Сталаћ (1912- ), 1919-1966.
228. Основна школа Гревци, Гревци (1934- ), 1944-1960.
229. Основна школа Грчак, Грчак (1933- ), 1933-1964.
230. Основна школа Дворане, Дворане (1892- ), 1931-1962.
231. Основна школа Дедина, Дедина (1921- ), 1927-1951.
232. Основна школа Доња Омашница (1920- ), 1920-1973.
233. Основна школа Доња Црнишава (1922- ), 1949-1963.
234. Основна школа Доњи Дубич (1934- ), 1934-1963.
235. Основна школа Доњи Катун, Доњи Катун (1905- ), 1906-1960.
236. Основна школа Доњи Крчин (1863- ), 1899-1944.
237. Основна школа Доњи Ступањ, Доњи Ступањ (1927- ), 1944-1964.
238. Основна школа Дренча, Дренча ( – ), 1923-1963.
239. Основна школа Дубље, Дубље (1899- ), 1919-1963.
240. Основна школа Дупци, Дупци (1894- ), 1920-1965.
241. Основна школа Жабаре, Жабаре (1939- ), 1950-1963.
242. Основна школа Жарево, Жарево (1936- ), 1939-1960.
243. Основна школа Жилинци, Жилинци ( – ), 1946-1964.
244. Основна школа Жуње, Жуње ( – ), 1934-1964.
245. Основна школа Залоговац, Залоговац (1895- ), 1898-1969.
246. Основна школа Здравиње, Здравиње (1924- ), 1924-1965.
247. Основна школа Зебица, Зебица (1928- ), 1930-1960.
248. Основна школа Златари, Златари ( – ), 1929-1986.
249. Основна школа Зубовац, Зубовац (1944- ), 1944-1960.
250. Основна школа Игрош, Игрош ( – ), 1938-1962.
251. Основна школа Јабланица, Јабланица (1907- ), 1919-1963.
252. Основна школа Јасика, Јасика (1832- ), 1859-1996.
253. Основна школа Јасиковица (1908- ) 1918-1963.
254. Основна школа Јошје, Јошје (1951- ), 1951-1962.
255. Основна школа Каоник и Ђунис, Каоник и Ђунис (1872- ), 1919-1962.
256. Основна школа Камењача (1948-1953), 1948-1953.
257. Основна школа Кошеви, Кошеви (1957- ), 1957-1963.
258. Основна школа „Вук Караџић“, Крушевац (1833- ), 1918-2014.
259. Основна школа „Јован Поповић“, Крушевац (1951- ), 1951-1998.
260. Основна школа Кукљин, Кукљин (1890- ), 1890-1971.
261. Основна школа Коњух, Коњух ( – ), 1911-1963.
262. Основна школа Латковац, Латковац ( – ), 1947-1964.
263. Основна школа Лаћислед, Лаћислед (1919- ), 1919-1962.
264. Основна школа Лепенац, Батоте и Игрош (1909- ), 1921-1964.
265. Основна школа Лесковица, Лесковица ( – ), 1932-1963.
266. Основна школа Лободер (1941- ) 1943-1963.
267. Основна школа Ловци, Ловци ( – ), 1944-1951.
268. Основна школа Лозна (1941- ), 1944-1963.
269. Основна школа Лопаш (1949- ), 1949-1975.
270. Основна школа Лучина, Лучина (1897- ), 1919-1948.
271. Основна школа Љубава, Љубава ( – ), 1922-1960.
272. Основна школа Мајдево, Мајдево (1873- ), 1919-1962.
273. Основна школа Макрешане, Макрешане (1919- ), 1919-1950.
274. Основна школа Мала Дренова (1894- ), 1929-1963.
275. Основна школа Мала Крушевица, Мала Крушевица (1929- ), 1929-1964.
276. Основна школа Мала Река, Рлица и Росица (1929- ), 1944-1952.
277. Основна школа Мала Сугубина (1926- ), 1926-1965.
278. Основна школа Мали Шиљеговац, Мали Шиљеговац (1930- ), 1930-1958.
279. Основна школа Мареново, Мареново ( – ), 1946-1964.
280. Основна школа Маскаре, Маскаре (1861- ), 1919-1962.
281. Основна школа Мачковац, Мачковац ( – ), 1910-1954.
282. Основна школа Медвеђа, Медвеђа (1840- ), 1918-1999.
283. Основна школа Мешево, Мешево ( – ), 1947-1963.
284. Основна школа Мијајловац, Мијајловац (1899- ), 1899-1964.
285. Основна школа Мијоковићи, Мијоковићи ( – ), 1938-1943.
286. Основна школа Милутовац, Милутовац (1872- ), 1872-1975.
287. Основна школа Модрица, Модрица (1931- ), 1959-1960.
288. Основна школа Мрзеница, Мрзеница (1938- ), 1939-1964.
289. Основна школа Мрмош, Мрмош ( – ), 1929-1973.
290. Основна школа Наупаре, Наупаре (1845- ), 1919-1963.
291. Основна школа Обреж, Обреж (1840- ), 1919-1965.
292. Основна школа Округлица, Округлица (1946- ), 1946-1963.
293. Основна школа Осаоница, Осаоница (1922- ), 1922-1963.
294. Основна школа Оџаци, Оџаци (1953- ), 1953-1963.
295. Основна школа Падеж, Падеж (1870- ), 1930-1982.
296. Основна школа Пајковац, Пајковац (1935- ), 1935-1964.
297. Основна школа Пакашница, Пакашница ( – ), 1947-1952.
298. Основна школа Паруновац, Паруновац (1891- ), 1896-1951.
299. Основна школа Парцане, Парцане (1929- ), 1942-1963.
300. Основна школа Пепељевац, Пепељевац ( – ), 1958-1961.
301. Основна школа Планиница, Планиница (1930- ), 1930-1965.
302. Основна школа Плеш, Плеш (1869- ), 1921-1962.
303. Основна школа Плочник, Плочник ( – ), 1927-1949.
304. Основна школа Појате, Појате ( – ), 1904-1948.
305. Основна школа Пољаци, Пољаци ( – ), 1944-1959.
306. Основна школа Пољна, Пољна (1867- ), 1867-1964.
307. Основна школа Попина, Попина (1939- ), 1946-1990.
308. Основна школа Почековина (1922- ), 1923-1979.
309. Основна школа Пуховац, Пуховац ( – ), 1948-1964.
310. Основна школа Равни, Равни ( – ), 1945-1964.
311. Основна школа Радманово, Радманово (1935- ), 1936-1963.
312. Основна школа Разбојна, Разбојна (1927- ), 1953-1998.
313. Основна школа Рајинац (1922- ), 1923-1980.
314. Основна школа Ратаје, Ратаје, (1887- ), 1903-1964.
315. Основна школа Ржаница, Ржаница ( – ), 1938-1964.
316. Основна школа Рибаре, Рибаре (1891- ), 1919-1962.
317. Основна школа Риђевштица (1934- ), 1934-1963.
318. Основна школа Риљац, Риљац (1898- ), 1901-1970.
319. Основна школа Рогавчина, Рогавчина ( – ), 1931-1963.
320. Основна школа Рујишник (1929- ), 1929-1963.
321. Основна школа Себечевац, Себечевац (1912- ), 1945-1972.
322. Основна школа Селиште (1927- ), 1927-1964.
323. Основна школа Срње, Срње (1944- ), 1944-1963.
324. Основна школа Сталаћ, Сталаћ (1870- ), 1919-1971.
325. Основна школа Стари Брачин, Стари Брачин ( – ), 1924-1945.
326. Основна школа Стари Трстеник (1923- ), 1924-1963.
327. Основна школа Стопања, Стопања (1851- ), 1857-2004.
328. Основна школа Страгари (1935- ), 1935-1964.
329. Основна школа Стрменица, Стрменица ( – ), 1949-1963.
330. Основна школа Стројинци, Стројинци (1934- ), 1934-1964.
331. Основна школа Стубал, Стубал (1945- ), 1945-1964.
332. Основна школа Сушица, Сушица (1921- ), 1943-1961.
333. Основна школа Текије, Текије (1935- ), 1935-1957.
334. Основна школа Тоболац (1937- ), 1937-1963.
335. Основна школа Тољевац, Тољевац ( – ), 1923-1964.
336. Основна школа Треботин, Треботин (1930- ), 1930-1963.
337. Основна школа Тржац, Тржац ( – ), 1952-1962.
338. Основна школа Трмчаре, Трмчаре, (1931- ),1944-1963.
339. Основна школа „Живадин Апостоловић“, Трстеник (1913- ), 1918-1996.
340. Основна школа „Миодраг Чајетинац“, Трстеник (1960- ), 1960-2001.
341. Основна школа Трубарево, Трубарево ( – ), 1925-1965.
342. Основна школа Тулеш, Тулеш ( – ), 1925-1964.
343. Основна школа Ћелије, Ћелије ( – ), 1947-1971.
344. Основна школа Ћићевац, Ћићевац (1808- ), 1919-1945.
345. Основна школа Угљарево (1898- ), 1949-1963.
346. Основна школа Чаири (1922- ), 1922-1962.
347. Основна школа Читлук, Читлук (1918- ), 1919-1963.
348. Основна школа Шанац, Шанац (1919- ), 1919-1974.
349. Основна школа Шашиловац и Крвавица, Шашиловац ( – ), 1910-1964.