Девојачке, грађанске, стручне и занатске школе

350. Женска занатска школа, Крушевац (1896-1963), 1897-1962.
351. Женска занатска школа, Трстеник (1905-1956), 1924-1956
352. Домаћичка школа, Александровац ( – ), 1920-1962.
353. Женска стручна школа, Варварин ( – ), 1953-1957.
354. Државна народна школа, Крушевац ( – ), 1922-1941.
355. Државна грађанска школа, Трстеник (1934-1945), 1934-1951
356. Раднички техникум, Крушевац (1949-1954), 1949-1954.
357. Народни универзитет, Александровац ( – ), 1962-1969.
358. Трговачка школа крушевачке трговачке омладине, Крушевац (1895-1941), 1920-1941.
359. Занатско-трговинска школа, Трстеник (1923-1945), 1923-1945.
360. Занатско-трговачка школа, Брус ( – ), 1924-1934.
361. Занатска школа, Ћићевац ( – ), 1926-1948.
362. Стручно-продужна школа, Трстеник (1937-1951), 1937-1951.
363. Школа ученика у привреди, Трстеник (1937-1957), 1937-1957.
364. Стручна школа у индустрији и занатству, Крушевац (1945-1950), 1945-1950.
365. Школа ученика у привреди „Пане Ђукић–Лимар“, Крушевац (1945-1967), 1945-1967.
366. Школа ученика у привреди, Варварин (1946-1956), 1946-1956.
367. Школа ученика у занатству и индустрији, Трстеник (1946-1957), 1946-1957.
368. Војно-индустријска ваздухопловна школа бр. 4 Земун, Трстеник (1947-1953), 1947-1953
369. Индустријска школа „14. Октобар“, Крушевац (1947-1968), 1947-1968.
370. Војно-индустријска школа, Крушевац (1948-1952), 1948-1952.
371. Школа ученика у привреди, Ражањ (1950-1952), 1950-1952.
372. Индустријска школа бр. 2, Трстеник (1950-1962), 1950-1962.
373. Школа са практичном обуком „Младост“, Крушевац ( – ), 1951-1971.
374. Општински народни универзитет, Брус ( – ), 1956-1968.
375. Вечерња средња техничка школа „Никола Тесла“ Ниш, одељење у Крушевцу, Крушевац (1956-1959), 1956-1959.
376. Народни универзитет, Крушевац (1956-2014), 1959-2014.
377. Мајсторска школа, Трстеник (1957-1959), 1957-1959
378. Металопрерађивачка школа за ВК раднике, Трстеник (1959-1962), 1959-1960.
379. Народни универзитет, Трстеник (1961- ), 1961-1984.
380. Народни универзитет, Варварин ( – ), 1978.