Сељачке радне задруге

643. СРЗ „Црвена Звезда“, Медвеђа (1948-1954), 1948-1954.
644. СРЗ „Напредак“, Велика Дренова (1948-1954), 1948-1954.
645. СРЗ „Зора социјализма“, Глободер (1949-1953), 1949-1952.
646. СРЗ „Раде Додић“, Милутовац (1949-1953), 1949-1953.
647. СРЗ „Победа“, Омашница (1949-1953), 1949-1952.
648. СРЗ „Црвена Звезда“, Омашница (1949-1953), 1949-1952.
649. СРЗ „Зора социјализма“, Стари Трстеник (1949-1953), 1949-1952.
650. СРЗ „С. Јовановић“, Страгари (1949-1953), 1949-1952.
651. СРЗ „Будућност“, Тоболац (1949-1953), 1949-1952.
652. СРЗ „Нова бразда“, Бресно поље (1949-1953), 1949-1952.
653. СРЗ „Пролетер“, Мала Дренова (1949-1958), 1949-1958.
654. СРЗ „Д. Максић“, Пољна (1949-1958), 1949-1958.
655. СРЗ „Ж. Цветковић“, Стопања (1949-1959), 1949-1959.
656. Сељачка радна задруга „Бранко Павловић“, Коњух ( – ), 1949-1952.
657. Сељачка радна задруга „Милен Петровић“, Вучак ( – ), 1949-1951.
658. Сељачка радна задруга „Ратко Пешић“, Читлук ( – ), 1949-1951.