Привредна удружења, коморе и дирекције

423. Удружење занатлија за срезове, Крушевац (1911-1950), 1932-1940.
424. Основни савез земљорадничких задруга за срез Крушевац, Крушевац (1944-1962), 1948-1962.
425. Основни савез земљорадничких задруга, Брус ( – ), –
426. Срески савез земљорадничких задруга за срез копаонички, Брус (1947-1955), 1947-1955.
427. Срески савез земљорадничких задруга, Крушевац (1948-1962), 1948-1962.
428. Срески савез земљорадничких задруга, Варварин ( – ), 1989-1996.
429. Сточарски пословни савез, Крушевац (1956-1961), 1956-1961.
430. Среска занатска комора Крушевац, Крушевац (1950-1962), 1950-1962.
431. Трговинска комора среза Крушевац, Крушевац (1952-1962), 1952-1962.
432. Угоститељско-туристичка комора среза Крушевац, Крушевац (1950-1962), 1956-1962.
433. Пољопривредно-шумарска комора за срез Крушевац, Крушевац (1960-1962), 1960-1962.
434. Среска привредна комора Крушевац, Крушевац (1962-1963), 1962.
435. Завод за ревизију пословања привредних организација среза Крушевац, Крушевац (1955-1962), 1955-1962.
436. Завод за статистику среза Крушевац, Крушевац ( – ), 1946-1965.