Занатска предузећа и радње

552. „Јакша“ државно среско привредно предузеће, Крушевац (1947-1951), 1947-1951.
553. Пекарско предузеће „Бранко Перишић“, Крушевац (1947- ), 1948-1952.
554. Градско занатско предузеће, Крушевац (1948-1954), 1948-1954.
555. „Живадин Апостоловић” занатско предузеће, Трстеник (1948-1962), 1948-1962.
556. Предузеће за оправку грађевинских машина, Крушевац (1951- 1953), 1951-1953.
557. „Електротехна“, радиотехничка и инсталатерска радионица, Крушевац ( – ), 1957-1958.
558. „Јединство“ предузеће за производњу намештаја и јоргана, Крушевац (1954-1999), 1963-1981.
559. „Кристал“ занатско предузеће за израду огледала и прераду стакла, Крушевац (1954-2011), 1954-2011.
560. Друштвено предузеће за производњу грађевинске столарије „Јединство“, Александровац (1957-2006), 1957-2006.
561. ЗП „Морава“, Трстеник (1958-1961), 1958-1961.
562. Занатско предузеће „Победа“, Брус (1959-1961), 1959-1961.
563. Друштвено предузеће „Металоинсталатер“, Крушевац (1959-1962), 1959-1962.
564. ЗП „15. Октобар“, Велика Дренова (1961-1972), 1961-1972.
565. РО за услужне делатности „Крушевац“, Крушевац (1965-2010), 1976-1983.
566. „Ђуниски вис“ грађевинско – занатско предузеће, Ђунис ( – ), 1965-1966.
567. „Крин“, Ратаје (1972-1988), 1972-1988.
568. „Феропластика“, Велика Дренова (1961-1972), 1961-1963.
569. „Агропромет“ ДОО, Крушевац (1961-2009), 1961-2009.
570. Друштвено предузеће „МИН монтажа“, Крушевац (1992-2004), 1992-2004.
571. Приватно предузеће „Типлопласт“ Читлук, Крушевац (1995-2000), 1995-2000.
572. „Металпрогрес“, Александровац (1994-1998), 1994-1998.
573. Заштитна радионица слепих, Крушевац (1974-1980), 1974-1980.
574. „Прогрес“, Велика Дренова (1957-1963), 1957-1963.
575. „Прогрес Врњци“, Врњачка Бања-Трстеник (1957-1970), 1957-1970.
576. ГИТП „Металограф“, Трстеник (1962-2000), 1962-2000.
577. „Напредак“, Трстеник (1965-1978), 1965-1978.
578. „Др Милуновић“, Трстеник (1958-1964), 1958-1964.
579. ДП „Будућност“, Медвеђа (1964-1974), 1965-1974.
580. „Трстеничанка“, Трстеник (1971-1998), 1973-1998.
581. Текстилна индустрија „Обилићево“, Крушевац (1932-1945), 1940.
582. Занатско предузеће „Услуга“, Трстеник (1964-1966), 1964-1965.
583. Предузеће за производњу и промет ручно чвораних тепиха „Планинка“, Плоче (1983-2003), 1983-2003.
584. „Атеље 600“, предузеће за пропаганду, Крушевац ( – ), 1972-1982.
585. Услужно предузеће „Морава“, Варварин ( – ), 1994-2001.
586. „Термоопрема“, Варварин (1961-1971), 1961-1971
587. „Рад“, Крушевац ( – ), 1967-1970.
588. „Веселин Николић“, Крушевац (1947-1966), 1960-1965.
589. Пекарско предузеће „Блажо Думовић“, Крушевац (1948-1960), –
590. „Инвест инжењеринг“, Крушевац ( – ), 1993-2007.
591. КРО „Развитак“, Ћићевац (1969- ), 1987-1988.
592. „Ремонт“, Крушевац ( – ), 1964, 1968.
593. „Компред“, Варварин ( – ), 1960-1961.
594. „Брусјанка“ фабрика трикотаже, Брус (1962-1998), 1973-1998.
595. Друштвено предузеће „Црвена Звезда“, Крушевац (1946- ), 1946-2014.
596. Друштвено предузеће „Јастра“, Крушевац (1975-2002), 1975-2004.
597. Конфекција „Стим“, Ћићевац ( – ), 1984-2007.