Трговина, угоститељство и туризам

488. „Извоз“ трговинско предузеће, Крушевац (1946-1949), 1946-1949.
489. „Јукомерц трговина“ ДОО у стечају, Крушевац (2006- ), 2006-2015.
490. Угоститељско предузеће „Козник“ АД, Александровац (1956-2006), 1956-2006.
491. Трговинско производна организација „Јастребац“, Велики Шиљеговац (1958-2002), 1958-2002.
492. ТП „Западна Морава“, Трстеник (1959- ), 1959-1977.
493. ТП „Јединство“, Трстеник (1961-1973), 1961-1972.
494. ТП „Шумадија-продукт“, Трстеник (1967-1977), 1967-1976.
495. „Тргопромет“, Ћићевац (1963-1997), 1963-1997.
496. Ауто кућа „Шумадија“, Трстеник (1968-1985), 1968-1978.
497. Друштвено предузеће за трговину на мало и велико „Напредак“, Варварин (1971-2010), 1971-2010.
498. ППК Трстеник, Трстеник (1977-1998), 1988-1996.
499. Трговинско предузеће „Жупски узор“, Александровац (1985-2004), 1985-2004.
500. Приватно предузеће „Луца“, Крушевац (1990-1993), 1990-1993.
501. „Балкан-комерц“, Трстеник (1990-2002), 1990-2002.
502. Предузеће за производњу, трговину и услуге „Јавор комерц“ ДОО у стечају, Крушевац (1990-2012), 2008-2015.
503. „Младост“ ДОО, Крушевац (1990-2016), 2012-2016
504. Трговинско предузеће „Сузана комерц“ Бачина, Варварин (1992-1993), 1992-1993.
505. „Санс“ предузеће за унутрашњу и спољну трговину, Крушевац (1992-2003), 1992-2003.
506. „АГРОПРОДУКТ“ ДОО у стечају, Витановац (1992-2010), 2002-2010.
507. „UNIEX“ ДОО у стечају, Крушевац (1992-2013), 2011-2013.
508. Приватно предузеће за производњу, промет и услуге „Дуал“ Витково, Александровац (1994-2004), 1994-2004.
509. „Бразилија МБ“ ДОО, Крушевац (1995-2004), 1995-2004.
510. Приватно предузеће „Никос“ АД, Крушевац (1996-2008), 1996-2008.
511. Производно-прометно и услужно привредно друштво „Матица-комерц“ ДОО у стечају, Крушевац (1996-2012), 2008-2012.
512. „Евро гас инжењеринг“, Крушевац (1997-2004), 1997-2004
513. „МИГ ПРОМЕТ“ ДОО у стечају, Горњи Степош (1998-2014), 2011-2014.
514. „Благо“ ДОО, Крушевац (1999-2009), 1999-2009.
515. Предузеће за производњу, промет и услуге „Фокус 95“ ДОО у стечају, Крушевац (2000-2014), 2001-2014.
516. „Минић и синови“ ДОО, Крушевац (2001-2014), 2007-2014.
517. Приватно трговинско предузеће „Д маркет“, Крушевац (2002-2006), 2002-2006.
518. Предузеће за производњу, промет и услуге „Пурић промет“ ДОО у стечају, Крушевац (2002-2012), 2004-2012.
519. Предузеће за угоститељство ОД „Грозд Алексић Александар и ортаци“, Александровац (2004-2005), 2004-2005.
520. „БМА“ ДОО, Крушевац (2004-2013), 2011-2013.
521. „Никос прес“ ДОО у стечају, Крушевац (2005-2013), 2011-2013.
522. Друштво за производњу, промет, услуге, трговину и угоститељство „Милојковић компани“ ДОО у стечају, Крушевац (2005-2014), 2013-2014.
523. Привредно друштво „Maxуstil“ ДОО у стечају, Крушевац (2006–2009), 2006-2009
524. СТР „Вон“, Крушевац (2007-2010), 2007-2010.
525. „МАКСИ-ЕКО ПЕТРОЛ“ ДОО у стечају, Љубава (2007-2013), 2009-2014.
526. „КОЛОС СОФИ КОМЕРЦ“ ДОО у стечају, Крушевац (2007-2015), 2011-2015.
527. „Таван“ ДОО, Крушевац (2007-2016), 2009-2015
528. „Исхрана“, Трстеник (1951-2016), 1959-1964.
529. Друштвено предузеће „Шумадија“, Крушевац (1965-2002), 1968-2002.
530. Трговинско деоничарско друштво „Тржница“ ПКБ, Крушевац ( – ), 1975-2000.
531. Приватно предузеће „Бисер кооп“, Брус ( – ), 2001-2002.
532. Друштвено предузеће „Жупски рекорд комерц“, Крушевац ( – ), 1982-2002.
533. Друштвено предузеће „Жупски рубин комерц“, Крушевац ( – ), 1982-1998.
534. Друштвено предузеће „Рубин експорт-импорт“, Крушевац ( – ), 1963-1988.
535. Срески народни ресторан, Сталаћ ( – ), 1951-1955.
536. „Рагум“ ДОО у стечају, Богише, Брус ( – ), 1986-2011.
537. „НОРА“ ДОО у стечају, Бачина ( – ), 2002-2013.
538. „Металац трговина“ ДОО у стечају, Крушевац ( – ), 2007-2014.
539. „Балканкомерц“ АД у стечају, Трстеник ( – ), 2009-2010.
540. ТСФ „Маркетинг“у ликвидацији, Трстеник ( – ), 1999-2011.
541. „Жупа комерц 2006“ ДОО, Крушевац (2006- ), 2006-2008.
542. ТП „Крушевац промет“, Крушевац (1954-2006), 1954-2006.
543. „Елветија“ ДОО, Разбојна, Брус ( -2013), 2012-2013.
544. Предузеће „Матејићи“ ДОО у стечају, Игрош – Брус ( – ), 1994-2011.
545. ДП „Темнићанка“, Варварин (1962- ), 1965-1989.
546. АД „Копаоник“ у стечају, Брус (1947- ), 1947-2010.
547. Предузеће „Темнићки задругар“, Варварин ( – ), 1954-1955.