Пољопривреда и шумарство

468. Друштвено предузеће „Копаоничанка“, Брус (1946-2005), 1965-2005.
469. „Сточар“ предузеће за промет стоком и сточним производима, Крушевац (1948-1951), 1949-1951.
470. Шумско газдинство „Расина“, Крушевац (1948- ), 1956-1992.
471. „Расина“ среско предузеће за откуп и промет пољопривредних производа, Брус (1950-1951), 1950-1951.
472. „Бистрица“ среско предузеће за откуп житарица, стоке и сточних производа, Крушевац (1950-1952), 1951-1952.
473. Друштвено предузеће за пољопривредну производњу и промет „Задругар“, Крушевац (1950-2006), 1950-2005.
474. „Кожар“ предузеће за откуп коже, вуне и техничке масноће, Крушевац ( – ), 1956.
475. Предузеће „Семе“ пословни савез за ратарство и механизацију, Крушевац (1956-1962), 1956-1960.
476. „Плантажа“, Велика Дренова (1961- ), 1961-1975.
477. ДОО „Југофунги“ Појате, Ћићевац (1990-2005), 1990-2005.
478. Друштвено предузеће „Воћар“, Крушевац (1980-2005), 1982-2005.
479. Фабрика сточне хране „Бемикс“, Александровац (1971-2008), 1971-2008.
480. Друштвено предузеће „Бројлер“, Варварин (1967-1997), 1983-1997.
481. Друштвено предузеће „Домпродукт“, Крушевац (1980-2006),1981-2006.
482. Завод за крмно биље, Крушевац (1946- ), 1954-1973.
483. Пољопривредна машинска станица, Крушевац (1947-1950), 1947-1950.
484. „Пољопромет“, предузеће за промет пољопривредних производа и стоке на велико и мало, Крушевац ( – ), 1955.
485. Среска пољопривредна станица, Варварин ( – ), 1947.
486. ХК пољопривредни комбинат „Варваринско поље“ АД, Варварин ( – ), 1981-2003.
487. СОУР „Жупски рубин“ ООУР „Младост“, Обреж, Варварин (1978 – ), 1975-1989.