Остало

598. Биро за пројектовање Крушевац, Крушевац (1954-2006), 1955-1975.
599. ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Крушевац (1962- ), 1971-2005.
600. Друштвено предузеће „Електронски центар“, Крушевац (1967-1997), 1970-1997.
601. ЈП „Пословни центар“, Крушевац (1967- ), 1968-1996.
602. ДП „Крушевац стан“, Крушевац (1965-2002), 1965-2002.
603. Електродистрибуција, Трстеник (1947- ), 1953-1969.
604. Јавно комунално предузеће „Крушевац“, Крушевац (1948- ), 1996-2009.
605. Јавно предузеће за израду заједничког водовода „Морава“, Варварин ( – ), 1999-2003.