Политичке и друштвено-политичке организације, друштва и удружења

662. Окружни комитет КПС Крушевац, Крушевац (1944-1947), 1944-1947.
663. Окружни комитет СКОЈ-а Крушевац, Крушевац (1944-1947), 1945-1947.
664. Срески комитет СКС за срез жупски, Александровац (1944-1955), 1944-1955.
665. Срески комитет СКС за срез копаонички, Брус (1944-1955), 1944-1955.
666. Срески комитет СКС за срез темнићки, Варварин (1943-1955), 1944-1955.
667. Срески комитет СКС среза крушевачког, Крушевац (1944-1955), 1944-1955.
668. Срески комитет СКС среза расинског, Крушевац (1944-1952), 1944-1952.
669. Срески комитет СКС среза ражањског, Ражањ (1945-1955), 1945-1955.
670. Срески комитет СКС среза Крушевац, Крушевац (1955-1962), 1955-1962.
671. Срески комитет СКС Трстеник (1945-1955), 1945-1955.
672. Општински комитет СКС Брус, Брус ( – ), 1955-1990.
673. Општински комитет СКС Велика Дренова, Велика Дренова ( – ), 1955-1965.
674. Општински комитет СКС Велика Ломница, Велика Ломница ( – ), 1955-1957.
675. Општински комитет СКС Велики Купци, Велики Купци (1955-1962), 1955-1962.
676. Општински комитет СКС Велики Шиљеговац, Велики Шиљеговац (1955-1965), 1955-1965.
677. Општински комитет СКС Дворане, Дворане ( – ), 1955-1957.
678. Општински комитет СКС Жабаре, Жабаре ( – ), 1955-1959.
679. Општински комитет СКС Коњух, Коњух ( – ), 1955-1957.
680. Општински комитет СКС Крушевац, Крушевац ( – ), 1951-1988.
681. Општински комитет СКС Милутовац, Милутовац ( – ), 1951-1962.
682. Општински комитет СКС Модрица, Модрица ( – ), 1957-1959.
683. Општински комитет СКС Стопања, Стопања ( – ), 1955-1959.
684. Општински комитет СКС Трстеник, Трстеник ( – ), 1956-1970.
685. Општински комитет СКС Ћићевац, Ћићевац ( – ), 1955-1990.
686. Градски комитет СКС Крушевац, Крушевац ( – ), 1949-1956.
687. Месни комитет КПС Крушевац, Крушевац ( – ), 1946-1951.
688. Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа за срез Крушевац, Крушевац (1955-1962), 1955-1962.
689. ССРН за срез Крушевац, Крушевац (1955-1962), 1955-1962.
690. ССРН Медвеђа, Медвеђа ( – ), 1949-1962.
691. ССРН Милутовац, Милутовац ( – ), 1955-1957.
692. ССРН Трстеник, Трстеник ( – ), 1948-1968.
693. ССРН Велика Дренова, Велика Дренова ( – ), 1955-1965.
694. Општинска конференција ССРН Брус, Брус ( – ), 1950-1990.
695. Општинска конференција ССРН Крушевац, Крушевац ( – ), 1981-1990.
696. Општинска конференција ССРН Ћићевац, Ћићевац ( – ), 1983-1987.
697. Срески комитет Народне омладине Србије среза жупског, Александровац (1944-1955), 1944-1955.
698. Срески комитет Народне омладине Србије среза темнићког, Варварин (1945-1955), 1945-1955.
699. Срески комитет Народне омладине Србије среза расинског, Крушевац (1944-1952), 1945-1952.
700. Срески комитет Народне омладине Србије среза крушевачког, Крушевац (1944-1955), 1945-1955.
701. Срески комитет Народне омладине Србије среза Крушевац, Крушевац (1955-1962), 1955-1962.
702. Срески комитет Народне омладине Ражањ, Ражањ ( – ), 1949-1955.
703. Срески комитет и Општински комитет народне омладине Трстеник ( – ), 1948-1967.
704. Општински комитет Савеза социјалистичке омладине Брус, Брус (1955-1990), 1955-1990.
705. Општински комитет Савеза социјалистичке омладине Крушевац, Крушевац ( – ), 1944-1990.
706. Општинско синдикално веће Велика Дренова, Велика Дренова ( – ), 1959-1965.
707. Општинско синдикално веће Трстеник, Трстеник ( – ), 1948-1976
708. Савез ратних војних инвалида Србије – срески одбор Крушевац, Крушевац ( – ), 1948-1959.
709. Савез бораца НОР-а – срески одбор Крушевац, Крушевац ( – ), 1948-1962.
710. Савез резервних војних старешина – Општински одбор Крушевац, Крушевац ( – ), 1973-1996.
711. Ратни војни инвалиди Трстеник, Трстеник (1945-1990), 1960-1990.
712. СУБНОР Брус, Брус ( – ), 1941-1979.
713. СУБНОР Трстеник, Трстеник ( – ), 1967-1976.
714. Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. године, Крушевац (1988- ), 1993-2003.
715. Општинска организација Црвеног крста Брус, Брус ( – ), 1987-1989.
716. Коло српских сестара Крушевац, Крушевац (1903-1945), 1929-1943.
717. Соколско друштво Брус, Брус (1918-1941), 1931-1944.
718. Соколско друштво Крушевац, Крушевац (1920-1941), 1920-1936.
719. Планинарско друштво „Љуктен“ Трстеник, Трстеник (1948- ), 1960-1987.
720. Стрељачки савез Југославије ( – ), 1952-1968.
721. Фудбалски савез града Крушевца, Крушевац ( – ), 1978-2004.
722. Фудбалски клуб „Напредак“ Крушевац, Крушевац (1946- ), 1946-1950.
723. ОФК „Јастребац“ Велики Шиљеговац, Велики Шиљеговац ( – ), –
724. Женски омладински рукометни клуб „Напредак“ Крушевац, Крушевац (1952- ), 1992-2004.
725. Стрељачки савез Крушевац, Крушевац ( – ), 1964-1966.
726. Ловачко друштво „Шумадија“ Јасика, Јасика ( – ), 1976-1977.
727. Шах клуб „Напредак“ Крушевац, Крушевац (1970- ), 1970-1997.
728. Покрет горана Крушевац, Крушевац ( – ), 1963-1997.
729. Певачко друштво „Цар Лазар“ Крушевац, Крушевац (1870-1940), 1923-1940.
730. Удружење естрадних уметника и извођача „Корона“ и „Феникс“ Крушевац, Крушевац (1974-1984), 1974-1984.