Друштва и удружења

731. Издавачко предузеће „Победа“, Крушевац (1944-2013), 1973-1987.
732. Дом стараца и старица „Липовац“, Липовац (1952-1972), 1959-1972.
733. Крушевац филм, Крушевац (1954-1992), 1954-1988.
734. Дом за децу и омладину, Медвеђа (1954-1956), 1954-1959.
735. Дечији дом палих бораца, Велика Дренова (1955-1960), 1954-1956.
736. Предузеће за филм „Култура“, Трстеник (1958-1973), 1959-1973.
737. Пословно удружење хемијске индустрије „Хемик“, Крушевац (1961-1964), 1961-1963.
738. Издавачка радна организација „Багдала“, Крушевац (1966-2001), 1966-2001.
739. Спортски центар „Жупа“, Александровац ( – ), 1976-1986.