Правосуђе

169. Срески суд Крушевац (1835-1946), 1912-1946.
170. Окружни суд Крушевац, Крушевац (1945-1949, 1951- ), 1945-1961.
171. Општински суд, Александровац (1945-1955), 1945-1955.
172. Општински суд, Трстеник (1945-1955), 1945-1949.
173. Основни суд удруженог рада, Чачак ( – ), 1975-1991.
174. Окружно јавно тужилаштво, Крушевац (1945- ), 1945-1962.
175. Основно јавно тужилаштво, Крушевац ( – ), 1978-1999.
176. Општинско јавно тужилаштво, Александровац ( – ), 1991-1999.
177. Општинско јавно тужилаштво, Брус ( – ), 1964-2000.
178. Општинско јавно тужилаштво, Варварин ( – ), 1945-2006.
179. Општинско јавно тужилаштво Крушевац ( – ), 1977-1999.
180. Општинско јавно тужилаштво, Трстеник ( – ), 1946, 1979-1999.
181. Општинско јавно тужилаштво Трстеник, Трстеник ( – ), 1946-1984.
182. Јавно правобранилаштво општине Варварин, Варварин ( – ), 1975-1992.
183. Јавно правобранилаштво среза Крушевац, Крушевац (1955-1962), 1955-1962.
184. Општинско јавно правобранилаштво, Трстеник ( – ), 1957-1998.
185. Општински орган за прекршаје, Крушевац ( – ), 1960-2000.
186. Општински затвор, Крушевац ( – ), 1960-1989.